Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce

ul. Szkolna 72

32-406 Czechówka

tel. / fax.: 12 274 65 70

Adres

ul. Szkolna 72


32-406 Czechówka


tel. / fax.: 12 274 65 70


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Dnia 19 czerwca 2019 nastapiło uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

Po uroczystej mszy świętej w szkole odbyła się dalsza część uroczystości. Zaśpiewano hymn szkoły, a nastepnie pani Dyrektor złożyła życzenia wakacyjne i nastapiło nagrodzenie uczniów za bardzo dobre wyniki i wzorowe bądź bardzo dobre  zachowanie.Uczniowie wyróżnieni  wpisali się do złotej księgi. Nagrody- listy gratulacyjne otrzymali również rodzice wyróżnionych uczniów a uczennica Syliwa Suder z klasy VIII została nagrodzona  Nagrodą Wójta za bardzo dobre wyniki, również te na egzaminie ósmoklasisty. Dyplomy otrzymali uczestnicy SKS a pani Dyrektor podziękowało  Radzie Rodziców za owocną współpracę ze szkołą. Następnie uczniowie rozeszli się do klas, by tam otrzymać świadectwa i życzenia wakacyjne.