Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce

ul. Szkolna 72

32-406 Czechówka

tel. / fax.: 12 274 65 70

Adres

ul. Szkolna 72


32-406 Czechówka


tel. / fax.: 12 274 65 70


Ogród doświadczeń

Dnia 16 stycznia uczniowie klas I-VII wzięli udział w pokazie "Ogród doświadczeń".

Podcasz bardzo interesującego pokazu uczniowie poznali najważniejsze prawa fzyki oraz ich zastosowanie we współczesnym świecie. Zaznajomili się również z wynalazkami Leonarda da Vinci. Po wprowadzeniu w tematykę i przedstawieniu najważniejszych informacji uczniowie sami mogli wykonac kilka doświadczeń.