Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce

ul. Szkolna 72

32-406 Czechówka

tel. / fax.: 12 274 65 70

Adres

ul. Szkolna 72


32-406 Czechówka


tel. / fax.: 12 274 65 70


Konkurs SPELLING BEE

W czerwcu 2019 r. odbędzie się konkurs dla klas 4-6 i 7-8. 

 

 

Regulamin konkursu literowania w języku angielskim „Spelling Bee”

1. Cele konkursu:

– doskonalenie umiejętności językowej jaka jest literowanie,

– rozwijanie zainteresowania językiem angielskim,

– motywowanie do nauki poprzez współzawodnictwo.

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas III-VI w dwóch kategoriach wiekowych:

- Kids : klasy 4-6

- Teens: klasy 7-8

3. Konkurs odbędzie się w czerwcu 2019r. Dokładna data zostanie podana na tydzień przed konkursem.

4. Czas trwania konkursu zależy od ilości uczestników.

5. Uczniowie uczestniczą w czterech konkurencjach. Uczniowie sprawdzają się w umiejętności literowania, jak również zapisywania słów ze słuchu.

6. Wszelkie literowanie odbywa się w języku angielskim.

7. Odpowiedzi na zadania pisemne uczestnicy zapisują w arkuszach konkursowych. Każda konkurencja ma określoną ilość punktów do uzyskania.

8. Uczestników obowiązuje lista słów właściwa dla danej kategorii wiekowej.

9. O kolejności zajętych miejsc decyduje ilość uzyskanych punktów. Na tej podstawie zostanie wyłoniony Mistrz Literowania w dwóch kategoriach wiekowych.

10. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca nagrody.

11. Zgłoszenia do konkursu przyjmuje p. Justyna Ślusarczyk

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kolejnym dniu.

 

 

Konkurencje dla uczniów:

1. Znajomość alfabetu

Prowadzący dyktuje uczestnikom 5 liter. Każda litera jest podawana dwa razy. Uczestnicy zapisują litery w kolejności, w jakiej były dyktowane. Za każdą poprawnie zapisaną literę można uzyskać 1 punkt. W sumie można uzyskać 5 punktów.

2. Zapisywanie przeliterowanych słów

Prowadzący kolejno literuje 5 słów. Każde słowo jest literowane dwa razy. Za każde poprawnie zapisane słowo można uzyskać 2 punkty. W sumie można uzyskać 10 punktów.

3. Literowanie zapisanych słów

Uczestnik konkursu losuje trzy słowa. Zadaniem uczestnika jest przeliterowanie

wylosowanych słów . Uczestnik ma nie więcej niż 3 sekundy na zastanowienie się nad literą. Za każde poprawnie przeliterowane słowo można uzyskać 1 punkt. W sumie można uzyskać 3 punkty.

4. Literowanie usłyszanych słów

Uczestnik losuje dwa słowa. Prowadzący wymawia wylosowane słowa. Każde słowo jest wymawiane dwa razy. Zadaniem uczestnika jest przeliterowanie usłyszanego słowa. Za poprawne przeliterowanie słowa uczestnik otrzymuje trzy punkty. W sumie można uzyskać 6 punktów.

UWAGA!!!!

W literowaniu liczy się pierwsza wypowiedziana głoska. Nie będą zaliczane słowa, w których uczeń się pomyli, nawet jeśli poprawi się natychmiast.

 

Osoby zainteresowane  udziałem w konkursie proszone są o zgłoszenie się po listę obowiązujących słówek do p. Justyny Ślusarczyk.