Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce

ul. Szkolna 72

32-406 Czechówka

tel. / fax.: 12 274 65 70

Adres

ul. Szkolna 72


32-406 Czechówka


tel. / fax.: 12 274 65 70


Prelekcja z policjantem

Dnia 06. 06. 2019 r. odbyła się prelekcja uczniów klasy II z policjantem na temat bezpiecznego zachowania się w szkole. 

 

Policjant wygłosił pogadankę na temat obowiązków uczniów wynikających z przestrzegania regulaminu szkolnego, a także konsekwencji łamania zasad obowiązujących na terenie szkoły.