Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce

ul. Szkolna 72

32-406 Czechówka

tel. / fax.: 12 274 65 70

Adres

ul. Szkolna 72


32-406 Czechówka


tel. / fax.: 12 274 65 70


Warsztaty profilaktyczne

W dniu 06.11.2019 odbyły się w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Czechówce warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV - VIII, w trzech grupach: klasy IV i V, klasy VIa i VIb oraz klasy VII i VIII.

W zajęciach wzięło udział 73 uczniów, nad którymi opiekę sprawowało łącznie 6 nauczycieli. Warsztaty poświęcone był szeroko pojętej problematyce uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem problematyki alkoholowej. Omówione zostały przyczyny i skutki uzależnień oraz sposobny radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia uzależnieniem. Uczniowie aktywnie pracowali w zespołach, grupach oraz indywidualnie.Takie zajęcia poszerzają wiedzę uczniów, rozbudzają świadomość i wspierają proces integracji między uczniami.