Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce

ul. Szkolna 72

32-406 Czechówka

tel. / fax.: 12 274 65 70

spczechowka@interia.pl

Adres

ul. Szkolna 72


32-406 Czechówka


tel. / fax.: 12 274 65 70


spczechowka@interia.pl


Z ekologia na TY 13.04.2015

W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacji coraz większego znaczenia nabierają pojęcia: ekologia, edukacja ekologiczna, ochrona środowiska. 

 Człowiek od zarania dziejów, korzystając z bogactw naturalnych ziemi wyrządził jej wiele krzywd, które stanowią poważne zagrożenie równowagi biologicznej. Zanieczyszczone powietrze, woda, gleba, obumierające drzewa, ginące zwierzęta – „wołają o pomoc. Edukacja ekologiczna to świadomie zamierzona, celowa, planowa, systematyczna i stopniowa działalność nauczyciela wobec dzieci przy ich pozytywnej motywacji i wielostronnej działalności .Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci przedszkolnych jest nie tylko potrzebą, ale także nakazem współczesności. Środowisko, na skutek ciągłej degradacyjnej działalności człowieka, staje się coraz bardziej dla niego niekorzystne, stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. „Biedroneczki” wiedzą co oznacza słowo „ochrona środowiska”, ponieważ przez tydzień cyklu nauczyły się, jak dbać o swoją planetę: jak segregować śmieci, co wpływa na zanieczyszczenie ziemi i wody?, dlaczego tak ważne jest segregowanie śmieci? ,jak chronić powietrze przed smogiem?, Ekoludek oszczędza wodę Itd. Uwieńczeniem tygodniowych zmagań i eksperymentów było wspólne wykonanie pracy plastycznej pod tytułem: „Ziemia-nasza planeta”.