Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce

ul. Szkolna 72

32-406 Czechówka

tel. / fax.: 12 274 65 70

Adres

ul. Szkolna 72


32-406 Czechówka


tel. / fax.: 12 274 65 70


Wrzesień 1939

Patriotyczny apel okolicznościowy

Historyczne uroczystości rocznicowe na terenie szkoły, poprzez przypominanie uczniom w ciekawy sposób istotnych faktów z naszej historii, mają budować miłość i poświecenie dla naszej ojczyzny, ukazywać wzorce do naśladowania, kształtować patriotyczne postawy. Ważną rolę w działaniach szkoły w tym kierunku, zajmuje corocznie program patriotyczny, poświęcony kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. 28 września b.r. zorganizowaliśmy okolicznościowy apel poświęcony upamiętnieniu 76 rocznicy wspólnej agresji Niemiec i Związku Radzieckiego na Polskę, co rozpoczęło II wojnę światową.

Poprzez właściwą narrację, poezję i pieśni przybliżyliśmy wszystkim uczniom te tragiczne dla naszego i innych narodów wydarzenia.