Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce

ul. Szkolna 72

32-406 Czechówka

tel. / fax.: 12 274 65 70

Adres

ul. Szkolna 72


32-406 Czechówka


tel. / fax.: 12 274 65 70


Akcja czytania

W klasie II rozpoczęliśmy Akcję ”Czytam , bo warto czytać”.


 


Uczniowie mają tydzień czasu na przygotowanie jaką książkę chcą polecić koledze i dlaczego?. W każdy piątek wybrany uczeń prezentuje wybraną książkę z biblioteki szklonej lub domowej. Przedstawia fragment czytając na głos w klasie oraz później zaprasza do przeczytania tej książki.

Dzieci, którym nikt nie czyta i z nimi nie rozmawia, rozpoczynają edukację bez podstawowej bazy, jaką jest bogate słownictwo i umiejętność myślenia. Już na początku szkoły ich szanse na sukces są ograniczone i z czasem maleją. Nie rozumieją tekstów i poleceń, nie potrafią się wypowiadać, nie mają motywacji do nauki, ich deficyty językowe przekładają się też na brak umiejętności społecznych i frustrację, co sprawia, że konflikty rozwiązują nie za pomocą słów, lecz przemocy.

Organizator Magdalena Batko-wychowawca