Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce

ul. Szkolna 72

32-406 Czechówka

tel. / fax.: 12 274 65 70

Adres

ul. Szkolna 72


32-406 Czechówka


tel. / fax.: 12 274 65 70


Rodzic w roli eksperta

RODZIC W ROLI EKSPERTA- czyli spotkanie z Panią Dorotą Sadowską właścicielką stadniny koni „ Słoneczna Stajnia” w Czechówce.


Mam najpiękniejszą pracę na świecie, ponieważ mogę pracować z dziećmi oraz ze zwierzętami.”

Tymi słowami rozpoczęliśmy zajęcia, które dostarczyły dzieciom wielu emocji.

Celem spotkania było umocnienie więzi współpracy między rodzicem a placówką. Pani Dorota zgodziła się podzielić z dziećmi swoją pasją, zainteresowaniami, a także zapoznać z wykonywanym zawodem. Dzięki temu przedszkolaki mogły zdobyć wiadomości związane z zajmowaniem się zwierzętami- w tym przypadku są to konie, utrwalić swoją wiedzę oraz rozbudzać nowe zainteresowania. Zajęcia były doskonale przygotowane; filmy, nagrania, pokaz stroju, zwrócenie uwagi na to jak należy się zachować będąc blisko zwierząt.

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie, poświęcony nam czas i za nowe doświadczenia.