Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce

ul. Szkolna 72

32-406 Czechówka

tel. / fax.: 12 274 65 70

Adres

ul. Szkolna 72


32-406 Czechówka


tel. / fax.: 12 274 65 70


Konkurs plastyczny

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Sieprawiu zaprasza uczniów klas IV-VII Szkół Podstawowych z terenu gminy oraz uczniów klas II-III Gimnazjum w Sieprawiu do udziału w konkursie plastycznym pt. "Przemoc w sieci-ból w realu".

 

Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

- klasy IV-V Szkół Podstawowych

- klasy VI-VII Szkół Podstawowych

- klasy II-III Gimnazjum.

 

Prace plastyczne wykonane w dowolnej technice, w formacie nie większym niż 30x40cm (A3) należy składać u Pani Barbary Kalisz do dnia 14 listopada 2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22 listopada, przewidziane zostały atrakcyjne nagrody rzeczowe.