Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce

ul. Szkolna 72

32-406 Czechówka

tel. / fax.: 12 274 65 70

Adres

ul. Szkolna 72


32-406 Czechówka


tel. / fax.: 12 274 65 70


Zebranie rodziców oraz prelekcja Policji

Podczas osotatniego zebrania rodziców uczestniczyła przedstawicielka Powiatowej Jednosti Policji pani Ewa Nalepa.

Wygłosiła ona prelekcje dla rodziców, która dotyczyła bezpieczeństwa oraz szkodliwości napoi energetyzujących i zagrożeń w sieci. Kilka dni wcześniej w  podobnym spotkaniu uczestniczyli wychowankowie naszej szkoły.