Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce

ul. Szkolna 72

32-406 Czechówka

tel. / fax.: 12 274 65 70

Adres

ul. Szkolna 72


32-406 Czechówka


tel. / fax.: 12 274 65 70


Żegnajcie negatywne emocje! Kultura języka

Pod takim hasłem odbył się cykl lekcji wychowawczych w klasie V.

  Dzieci, pracując w grupach przygotowały i przedstawiły prezentacje dotyczące sekretów skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, sposobów rozładowania negatywnych emocji. Jedna z grup wykonała gazetkę ścienną na temat radzenia sobie ze stresem.