Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce

ul. Szkolna 72

32-406 Czechówka

tel. / fax.: 12 274 65 70

Adres

ul. Szkolna 72


32-406 Czechówka


tel. / fax.: 12 274 65 70


Kultura kibicowania

Organizowanie zawodów sportowych w naszej szkole stało się doskonałym sposobem

na promowanie koleżeństwa i kultury zachowania.

Z jednej strony uczyło dzieci być dobrymi i życzliwymi gospodarzami rozgrywek. Z drugiej zwracano uwagę na kulturę kibicowania, i szacunek wobec przeciwnika.

 

Sport i zajęcia taneczne były także jednym ze sposobów rozładowania napięcia emocjonalnego.