Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce

ul. Szkolna 72

32-406 Czechówka

tel. / fax.: 12 274 65 70

Adres

ul. Szkolna 72


32-406 Czechówka


tel. / fax.: 12 274 65 70


Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

data

zdarzenie

3 września 2018

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

11 września 2018

Spotkanie z rodzicami w SP godz. 16:30

12 października 20178

Pasowanie przedszkolaków, ślubowanie uczniów klasy pierwszej

1 listopada 2018

Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2018

Dzień Zaduszny – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

20 listopada 2018

Spotkanie z rodzicami dzieci z przedszkola godz. 17:00

22 listopada 2018

Spotkanie z rodzicami w SP godz. 16:00

Do 10 grudnia 2018

Ostatni dzień wpisywania zagrożeń ocenami niedostatecznymi i zagrożenia nieklasyfikowaniem za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 – wpis propozycji do dziennika, rodziców informuje wychowawca.

21 grudnia 2018

Ostatni dzień wpisywania propozycji ocen za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 (oceny w dzienniku elektronicznym zaznaczamy „ołówkiem”)

21 grudnia 2018

Spotkanie świąteczne

24 - 31 grudnia 2019

Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2019

Nowy Rok

10 stycznia 2019

Ostatni dzień wpisywania ocen za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 (oceny w dzienniku elektronicznym zaznaczamy „długopisem”)

11 stycznia 2019

Spotkanie z rodzicami podsumowujące I półrocze w SP godz. 16:00

14 – 27 stycznia 2019

Ferie zimowe

od 28 stycznia 2019

Początek II półrocza

26 marca 2019

Spotkanie z rodzicami uczniów klasy VIII – godz. 17:00

15 kwietnia 2019

Egzamin ósmoklasisty j. polski

16 kwietnia 2019

Egzamin ósmoklasisty matematyka

17 kwietnia 2019

Egzamin ósmoklasisty język obcy

18 –23 kwietnia 2019

Wiosenna przerwa świąteczna

25 kwietnia 2019

Spotkanie z rodzicami w SP godz. 16:00

1 maja 2019

Święto Pracy– dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 maja 2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja 2019

Rocznica Konstytucji 3 Maja– dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Do 21 maja 2019

Ostatni dzień wpisywania zagrożeń ocenami niedostatecznymi i zagrożenia nieklasyfikowaniem za rok szkolnego 2018/2019 (wpis propozycji do dziennika, rodziców informuje wychowawca).

5 czerwca 2019

Ostatni dzień wpisywania propozycji ocen za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 (oceny w dzienniku elektronicznym zaznaczamy „ołówkiem”)

12 czerwca 2019

Ostatni dzień wpisywania ocen na koniec roku szkolnego 2018/2019 (oceny w dzienniku elektronicznym zaznaczamy „długopisem”)

20 czerwca 2019

Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21 czerwca 2019

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 


 Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

data

zdarzenie

3 września 2018

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

11 września 2018

Spotkanie z rodzicami w SP godz. 16:30

12 października 20178

Pasowanie przedszkolaków, ślubowanie uczniów klasy pierwszej

1 listopada 2018

Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2018

Dzień Zaduszny – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

20 listopada 2018

Spotkanie z rodzicami dzieci z przedszkola godz. 17:00

22 listopada 2018

Spotkanie z rodzicami w SP godz. 16:00

Do 10 grudnia 2018

Ostatni dzień wpisywania zagrożeń ocenami niedostatecznymi i zagrożenia nieklasyfikowaniem za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 – wpis propozycji do dziennika, rodziców informuje wychowawca.

21 grudnia 2018

Ostatni dzień wpisywania propozycji ocen za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 (oceny w dzienniku elektronicznym zaznaczamy „ołówkiem”)

21 grudnia 2018

Spotkanie świąteczne

24 - 31 grudnia 2019

Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2019

Nowy Rok

10 stycznia 2019

Ostatni dzień wpisywania ocen za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 (oceny w dzienniku elektronicznym zaznaczamy „długopisem”)

11 stycznia 2019

Spotkanie z rodzicami podsumowujące I półrocze w SP godz. 16:00

14 – 27 stycznia 2019

Ferie zimowe

od 28 stycznia 2019

Początek II półrocza

26 marca 2019

Spotkanie z rodzicami uczniów klasy VIII – godz. 17:00

15 kwietnia 2019

Egzamin ósmoklasisty j. polski

16 kwietnia 2019

Egzamin ósmoklasisty matematyka

17 kwietnia 2019

Egzamin ósmoklasisty język obcy

18 –23 kwietnia 2019

Wiosenna przerwa świąteczna

25 kwietnia 2019

Spotkanie z rodzicami w SP godz. 16:00

1 maja 2019

Święto Pracy– dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 maja 2019

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja 2019

Rocznica Konstytucji 3 Maja– dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Do 21 maja 2019

Ostatni dzień wpisywania zagrożeń ocenami niedostatecznymi i zagrożenia nieklasyfikowaniem za rok szkolnego 2018/2019 (wpis propozycji do dziennika, rodziców informuje wychowawca).

5 czerwca 2019

Ostatni dzień wpisywania propozycji ocen za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 (oceny w dzienniku elektronicznym zaznaczamy „ołówkiem”)

12 czerwca 2019

Ostatni dzień wpisywania ocen na koniec roku szkolnego 2018/2019 (oceny w dzienniku elektronicznym zaznaczamy „długopisem”)

20 czerwca 2019

Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

21 czerwca 2019

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych