Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce

ul. Szkolna 72

32-406 Czechówka

tel. / fax.: 12 274 65 70

Adres

ul. Szkolna 72


32-406 Czechówka


tel. / fax.: 12 274 65 70


Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. O szkole

O szkole

We wrześniu 2013 roku szkoła w Czechówce obchodziła 110- lecie swojego powstania. Powołana została w roku 1903 najpierw jako klasa eksponowana szkoły w Zakliczynie, a później jako szkoła 1-klasowa. Mieściła się w ciasnej, zagrzybiałej izbie w domu Piotra Cygana.
Pierwszą nauczycielką była Helena Bochyńska, a po roku klasę nadetatową prowadziła jej siostra Wanda. Obie nauczycielki pracowały w szkole w Czechówce do 1906 roku.
W 1906 roku Rada Szkolna Krajowa mianowała stałym nauczycielem szkoły Józefa Pera, wielkiego społecznika oddanego społeczeństwu wiejskiemu. Stoczył on "bój" z proboszczem Kozikiem i wójtem wsi o przeniesienie szkoły z zagrzybiałego pomieszczenia do dworu, założył Czytelnię Towarzystwa Oświaty Ludowej i zorganizował warsztaty rzemieślnicze dla uczniów szkoły. Czynił też starania o przekształcenie szkoły 1-klasowej w 2-klasową. Niestety Rada Szkolna Krajowa nie wyraziła zgody na przekształcenie szkoły z uwagi na brak odpowiedniego budynku szkolnego.

Decyzja Rady Szkolnej Krajowej zmobilizowała gminę i kierownika szkoły do wysiłku na rzecz budowy nowego obiektu szkolnego. W 1909 roku zakupiono pół morgi pola i starano się o zasiłek na budowę z funduszu krajowego.

Po otrzymaniu dotacji w kwocie 1800 koron 17 sierpnia 1910 roku ruszyła budowa nowej szkoły, która została poświęcona i oddana do użytku społeczności wsi 17 września 1911 roku. Wykonawcą był Antoni Stachura ceglarz z Koźmic Wielkich, który wybudował budynek szybko lecz niefachowo. Brak izolacji, odwodnienia przyczynił się do tego, że już po trzech latach użytkowania trzeba było wymienić podłogi, gdyż zniszczył je grzyb, który w zastraszającym tempie szerzył się w budynku. Walkę z grzybem toczyli wszyscy późniejsi kierownicy szkoły.

Ciągłe konflikty między księdzem Kozikiem a nauczycielem doprowadziły do przeniesienia służbowego Józefa Pera do pracy w Karniowicach w 1913 roku, a posadę w 2-klasowej szkole w Czechówce otrzymali Wojciech i Maria Chwistkowie. Zagospodarowali oni teren przyszkolny zakładając sad i ogród warzywny, przeprowadzili pierwsze remonty podłóg w klasach, ogrodzili działkę szkolną.
Pierwsza wojna światowa nie ominęła Czechówki. W listopadzie 1914 roku w budynku szkolnym zamieszkali wyżsi rosyjscy dowódcy wojskowi i założono szpital. To prawdopodobnie uchroniło szkołę przed zniszczeniem. Jedynym śladem działań wojennych była dziura od kuli w murze od strony zachodniej.
Przez trudne lata wojenne nauczanie prowadziła Maria Chwistek z pomocą Stefanii Englischówny, ponieważ mąż pani Marii służył w wojsku, z którego powrócił dopiero w 1922 roku.
Okres międzywojenny minął dosyć spokojnie. Do1929 roku w szkole pracowali Chwistkowie (przeniesieni później zostają do Bronowic Wielkich), a posadę kierownika szkoły objęła Kazimiera Schwormówna (zamężna Szymska). W czasie swojego długiego kierowania szkołą przeprowadziła remont ogrodzenia, studni, wymianę podłóg w mieszkaniu nauczycielskim i w jednej z sal, uzupełniła braki w sprzęcie i w pomocach. W pracy dydaktycznej wspomagała ją Kazimiera Kałużanka (zamężna Bielowa).
Pani Kazimiera Szymska przeprowadziła szkołę przez trudny czas wojenny kiedy to z braku opału, ciepłej odzieży i obuwia szkołę zamykano w okresie zimowym, a płaca nauczycielska była wartości kwaterki masła.
W styczniu 1945 roku na trzy dni szkołę zajęli Niemcy, lecz już 18 stycznia po 2-godzinnych krwawych walkach nastąpił ich odwrót przed nacierającymi wojskami radzieckimi. Wieś była wolna i po uporządkowaniu szkoły już 5 lutego rozpoczęła sie nauka.
W roku szkolnym 1945/46 szkołę przemianowano na 7-klasowa szkołę II stopnia o trzech etatach nauczycielskich. Organizacja pracy była następująca: klasa I uczy sie osobno, II łączona jest z III, IV z V, VI z VII. Do pracy zostały zamianowane Eleonora Cygan i Helena Hajdukiewicz. Ponieważ szkoła dysponowała tylko 2 salami lekcyjnymi wynajęto trzecią salę u Henryka Cygana "Pod dzwonkiem". W szkole zorganizowano nową bibliotekę szkolną, nauczyciele oprócz uczenia dzieci prowadzili kursy czytania i pisania dla dorosłych,
W roku szkolnym 1947/48 z powodu braków kadrowych w szkole było tylko 6 klas. Uczniowie klasy VII uczęszczali do Sieprawia lub Nowej Wsi. Dopiero w 1950 roku uruchomiono naukę w klasie VII po przyjściu do pracy Edwarda Gibały.
28 września 1950 roku Kazimiera Szymska, wieloletni kierownik szkoły, została przeniesiona
na własną prośbę do Podstolic, a kierownictwo powierzono Eleonorze Cygan, która kierowała szkołą do 1967 roku kiedy to przeszła na emeryturę.
W latach 50-tych w szkole przeprowadzono remonty sal lekcyjnych, upiększono otoczenie szkoły. Przybywa jedna sala lekcyjna tzw. " mała klasa" urządzona z jednego pomieszczenia mieszkania kierowniczki. W tym okresie w szkole pracują: N. Chwastek, J. Chmielek,
J. Mrugała, A. Oleksy, M. Woźniczka, J. Machna.
W latach 60-tych nastąpił wielki wzrost liczby uczniów (206 w 1964 roku) i dlatego konieczne było podnajmowanie izb u gospodarzy (u Sudrów i Leśniaków) aby zlikwidować 3-zmianowość. Od 1966 roku szkoła staje się 8-klasową szkołą podstawową. Grono podagogiczne tworzą wtedy: E. Cygan, J. Pokrywa, J. Włodarczyk, A. Rusek, E. Gibała, St. Potoniec.

W 1967 roku po przejściu na emeryturę pani Eleonory Cygan kierownikiem szkoły został Edward Gibała, pozostając na tym stanowisku do 1972 roku.
W roku szkolnym 1972/73 w związku z przeprowadzoną reformą szkolnictwa szkoła staje się filią Szkoły Zbiorczej w Sieprawiu. Kierownikiem szkoły została Maria Zielińska, która prowadziła placówkę do 1989 roku.
Ponieważ grzyb czynił spustoszenie, zarówno w salach lekcyjnych jak i w mieszkaniu kierownika, rozpoczęto więc remont kapitalny budynku - wymieniono zbutwiałe części więźby dachowej i położono nową dachówkę, osuszono i wymalowano sale, otynkowano budynek i zrobiono chodnik od strony wschodniej.
W latach 80-tych podczas kolejnego remontu dociągnięto wodę bieżącą do budynku i dobudowano wewnętrzne sanitariaty.
Po odejściu na emeryturę Marii Zielińskiej dyrektorem została Anna Fołda.  Dzięki przychylności Rady Gminy w 1992 roku rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego. Prace zakończone zostały z początkiem 1994 roku i 14 lutego w obecności władz samorządowych, oświatowych, kościelnych, a także mieszkańców wsi dokonano poświęcenia i otwarcia nowego budynku.
Przez kilka lat szkoła była 8-klasową placówką, później  w związku z reformą szkolnictwa zmieniono ją na 6-klasową z oddziałem przedszkolnym.

Od września 2007r. po odejściu na emeryturę pani mgr Anny Fołda,  funkcję Dyrektora Szkoły objęła pani mgr Anna Radzik.

W roku 2008 szkole zostało nadanie imię im. Świętego Brata Alberta.

Dwa lata później, w roku 2010, uroczyście otwarto i poświęcono salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Czechówce. Mszę Świętą celebrował ks. prałat Piotr Kluska, a poświęcenia sali dokonał ks. Zbigniew Płachta.

W roku 2010 uruchomiono również nowy oddział przedszkolny, stwarzając tym samy nowe możliwości w Czechówce.  Uruchomienie oddziału poprzedzone były w okresie wakacji remontem szkoły oraz wykonaniem prac adaptacyjnych na cele oddziału przedszkolnego. Ponadto utworzono bardzo nowoczesną klasopracownię języka angielskiego zaopatrzoną w słuchawki i  pulpit sterujący oraz zakupiono do niej pierwszą tablicę interaktywną.

W  2012 r. funkcję dyrektora szkoły przejęła Pani Stanisława Kasprzycka.

We wrześniu 2013 roku w szkole ruszyły dodatkowe oddziały przedszkolne- obecnie istnieją 3 oddziały oraz grupa 0. W szkole uruchomiono świetlicę szkolną.

/ tekst zredagowany przez Anna Fołda oraz Justyna Ślusarczyk- aktualizacja -wrzesień 2013/

 

 

Kasprzycka Stanisława

 

Od 01.03.2012r. do 31.08.2012r. Pełniąca Obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Czechówce.

 

Od 01.09.2012r. Do 19.07.2021r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Czechówce.

 

Przez cały okres sprawowania funkcji dyrektora przez Stanisławę Kasprzycką Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Czechówce nabierała innego wyglądu i wchodziła w XXI wiek.

 

Zmiany , prace, które zostały wykonane na zewnątrz budynku przez ten okres kadencji;

 

1. Wymiana waty szklanej pod dachem korytarza łączącym budynek szkoły z salą gimnastyczna. Zabezpieczenie dachu i budynku przed kunami.

 

2. Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły.

 

3. Wymiana okien na poziomie piwnicy.

 

4. Położenie tynku na pasie piwnicznym budynku szkoły.

 

5. Przedłużenie dachu i wymiana 2 drzwi wejściowych do szatni -poziomu piwnicznego szkoły.

 

6. Wymiana drzwi wejściowych do szkoły.

 

7. Remont schodów do głównego budynku szkoły wraz z budową rampy dla osób niepełnosprawnych.

 

8.Wykorytowanie , utwardzenie podłoża pod drogę prowadzącą do głównego wejścia budynku szkoły.

 

9. Pozyskanie kostki brukowej i wykonanie podjazdu do głównego budynku szkoły i chodników wokół budynku szkoły i sali gimnastycznej.

 

10. Powiększenie parkingu przy szkole , położenie kostki brukowej.

 

11. Rozbudowa dużego placu zabaw, wymiana częściowa urządzeń z drewnianych na metalowe.

 

12. Wykonanie , malowanie ogrodzenia placu zabaw.

 

13. Odwodnienie części piwnicy .

 

14. Budowa siłowni zewnętrznej 15 stanowisk z dwóch stron budynku.

 

15. Pozyskanie gruntu pod miasteczko mobilne i parking.

 

16. Utwardzenie podłoża pod miasteczko mobilne oraz wykonanie ogrodzenia tegoż miasteczka.

 

17. Pozyskanie urządzeń , potrzebnych do miasteczka mobilnego .

 

W skład zestawu wchodzą takie elementy miasteczka ruchu drogowego jak: mini znaki drogowe, sygnalizacja świetlna oraz maty antypoślizgowe (drogi, ścieżki rowerowe, ronda). Wszystkie produkty zgodne są z ogólnymi dyrektywami odnośnie bezpieczeństwa.

 

 

 

18. Zmiana nawierzchni trawiastej boiska szkolnego, wymiana bramek.

 

19. Budowa bieżni z podłoża poliuretanowego.

 

20. Budowa skoczni z podłoża poliuretanowego.

 

21. Nasadzenie roślin ozdobnych, krzewów wokół budynku szkoły.

 

22. Pozyskanie nowych urządzeń na plac zabaw dla najmłodszych grup przedszkolnych.

 

 

 

23. Remont starej stodoły;

 

Bogactwem małopolskiej wsi, oprócz ziemi i ludzi jej wiernych są kultura i tradycje, ukształtowane przez stulecia, od kiedy Polska pojawiła się na mapie Europy. Burzliwe losy naszego kraju spowodowały, że wiele wartości tego dziedzictwa utraciliśmy, niektóre zostały i w obecnym czasie są docenione. Społeczności lokalne odzyskują z dumą swoją tożsamość. Zbierają legendy, przepisy kulinarne, odtwarzają stare umiejętności, zwyczaje i obrzędy, przypominają lokalną historię. Obrzędy ludowe towarzyszą społecznościom lokalnym od zawsze. Stąd pomysł by stworzyć miejsce w którym będzie można obcować z dziedzictwem kulturowym naszego regionu miło i twórczo spędzić czas.

 

Aby stworzyć to miejsce wykonany został szereg prac;

 

Częściowa wymiana ,uzupełnienie obicia drewnianego, położenie wylewek, położenie nowego dachu. Wykonanie 2 wiat ; Jednej mieszczącej stoły do siedzenia oraz drugiej zabezpieczające pozyskane eksponaty narzędzia rolnicze. Wykonanie ekspozycji narzędzi, sprzętu, rzeczy przypominających o dawnych , minionych czasach a będących świadectwem życia tutejszych mieszkańców. Pozyskanie stołów, krzeseł drewnianych.

 

Wykonanie ubikacji, zaplecza kuchennego. Podłączenie mediów; prąd, kanalizacja. Zakup mebli kuchennych, położenie płytek ,malowanie .

 

Położenie kostki brukowej na podjeździe i w miejscu rekraacyjnym pod wiatą. Wykonanie, wyżwirowanie miejsca gdzie można bezpiecznie grillować oraz ścieżek .

 

Nasadzenia roślinności i drzewek.

 

24.Wykonanie ławeczek wokół szkoły.

 

25.Zakup i montaż koszy posadowionych na terenie szkoły.

 

26.Naprawa dwóch bram wjazdowych na teren szkoły.

 

27. Zakup pojemników na piasek potrzebny w okresie zimowym.

 

28. Zmiana słupa elektrycznego usytuowanego na placu zabaw.

 

Zmiany , prace ,które zostały wykonane wewnątrz budynku przez ten okres kadencji;

 

Poziom piwnicy;

 

1.Pomalowanie wszystkich pomieszczeń na poziomie piwnicznym.

 

2. Obudowanie ,zabezpieczenie wystających rur re gipsem.

 

3. Gruntowne odnowienie jadalni; malowanie zakup stolików, krzesełek, lodówki, kuchenki, okapu, mebli, położenie posadzki-tarketu.

 

4. Naprawa pieca CO. Podłączenie sali gimnastycznej .

 

5. Wysprzątanie pomieszczeń gospodarczych.

 

6. Utworzenie szatni dla dzieci na poziomie piwnicznym.

 

7. Pozyskanie pomieszczenia oraz jego pomalowanie i przeznaczenie na cele świetlicy szkolnej. Zakupienie ławeczek, krzesełek .

 

Świetlica dla uczniów jest czynna od godziny 11.30 do 17.00

 

8. Odnowienie ubikacji dla dzieci.

 

9. Montaż żaluzji.

 

10. Zakup szafek metalowych do szatni dla uczniów.

 

11. Zakup pralki.

 

12. Zakup szaf na rzeczy dla Rady Rodziców.

 

13. Zakup szaf-garderoby potrzebnej na stroje dla dzieci na występy, akademie.

 

 

 

 

 

Poziom parteru;

 

 1. Przedszkole ; Na sale przedszkolne zostaływygospodarowanie pomieszczenia dla przedszkolaków. Obecnie są cztery pomieszczenia dla grup przedszkolnych . Każdy oddział jest w stanie pomieścić 25 dzieci. Obecnie mamy ok 100 przedszkolaków w 4 grupach wiekowych. Przedszkole jest czynne od 6.30 do 17.00. Wszystkie sale zostały pomalowane , odnowiono parkiet, zakupiono żaluzje pionowe do okien. Każda z sal została wyposażona w nowe meble do przechowywania pomocy, zabawek . Zakupiono stoliczki, krzesełka, biurka tablice korkowe na ścianę , 4 na oddział, pojemniki do przechowywania rzeczy dla każdego dziecka oraz zabawek. Każde pomieszczenie wzbogacone zostało o dywany i tablice sucho ścieralne . Zakupiono mebelki do szatni. Odnowiona została gruntownie toaleta. W oddziale 6-latków zamontowano tablicę interaktywną. Każdy wychowawca grupy ma dostęp do internetu. Posiada na stanie laptop z dostępem do dziennika elektronicznego. Wszystkie sale zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz nowe zabawki. W każdej sali jest radio, telewizor. Zakupiłam i zamontowany został do każdej sali domofon. Zostały zrobione „ na wymiar”szafy na pomoce dydaktyczne ,leżaki oraz pościell.Zakupione zostały leżaki do poobiedniego leżakowania dla dzieci.

 

 

 

 1. Korytarz na parterze został pomalowany , zakupione i zamontowane zostały duże tablice korkowe na gazetki szkolne. Utworzona została galeria Patrona Szkoły Św. Brata Alberta. Zakupiono sofy do siedzenia. Wymienione zostały drzwi do oddziałów przedszkolnych zgodnie z przepisami Przeciw Pożarowymi.

 

 

 

 

 

 1. Przy wejściu do budynku szkoły zostało odnowiona portiernia. Zakupione zostały szafki dla każdego pracownika niepedagogicznego na rzeczy osobiste. Szafki gospodarcze. Zakupiona została szafka na klucze do szafek dla uczniów i przechowywania kluczy do pomieszczeń szkolnych.

 2. Klasy I-II –III

 

Wszystkie klasy uczniów edukacji wczesnoszkolnej zostały pomalowane, odnowiony, wycyklinowany został parkiet. Do każdej z klas zakupione zostały meble na pomoce dydaktyczne oraz szafki dla uczniów. Kupiłam biurka, ławeczki i krzesełka dla uczniów. Utworzone zostały kąciki wypoczynkowe z sofami i dywanami. Klasy uzupełnione zostały o kąciki czytelnicze oraz kącik gier i zabaw. Oddziały zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne. Każda sala została wyposażona w 5 dużych korkowych tablic, tablicę sucho ścieralną oraz tablicę interaktywną z rzutnikiem. Zakupione zostały multimedia wspomagające pracę nauczycieli.

 

 1. Łazienki .

 

Zaprojektowane zostały i całkowicie przebudowane łazienki na parterze dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III. Powstała łazienka dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

Piętro szkoły ;

 

 1. Sekretariat został zmodernizowany; Pomieszczenie zostało pomalowane Zakupiono żaluzje pionowe do okien, tablicę sucho ścieralną , wydzierżawiono ksero , doprowadzono monitoring i domofon. Przeniesiono szafy na akta.

 2. Gabinet dyrektora został pomalowany. Zakupiono 2 szafki ,biurko, sofę ,fotel, stolik, wieszak na ubrania. Zainstalowano żaluzje pionowe. Doprowadzono telefon oraz zakupiono komputer.

 3. Pokój nauczycielski; Pomieszczenie zostało pomalowane , założono żaluzje, zakupiono szafy regały. Zakupiony został duży stół i krzesła oraz wieszak na ubrania. Pomieszczenie zostało połączone z kuchnia /zapleczem socjalnym gdzie można zrobić sobie kawę, herbatę lub przechować jedzenie lub go podgrzać . Zakupiono meblościankę kuchenną wraz z lodówką i mikrofalą oraz stolik z 4 krzesłami.

 

Nauczyciele mają do dyspozycji komputer stacjonarny oraz duże ksero.

 

 1. Biblioteka

 

Biblioteka szkolna wraz z księgozbiorem została z parteru przeniesiona na piętro do 2 pomieszczeń. Zaprojektowane i wykonane do niej zostały nowe regały oraz biurko. Utworzony został kącik czytelniczy. Biblioteka została wyposażona w komputer oraz program elektroniczny BT. Wizja Net z czytnikiem do wczytywania książek.

 

Przez okres pracy na stanowisku dyrektora szkoły zakupiono do biblioteki

 

- Broszury, podręczniki; 4 825 pozycji

 

- Książek ; 2 305 sztuk

 

5. Klasopracownia przeznaczona do nauki historii-biologii-przyrody ;

 

Została wyposażonaw piękne regały, które umożliwiają schowanie pomocy dydaktycznych.

 

Dodatkowojeden duży regał został pozyskany od darczyńcy. Zakupiony został stojak na mapy

 

oraz pojemnik na duże pomoce dydaktyczne. Sala wyposażona została w nowe ławeczki i

 

krzesełka oraz tablicę sucho ścieralną i tablicę interaktywną z rzutnikiem i laptopem, tablice

 

korkowe na gazetki. Zakupione zostały pomoce do lekcji biologii, przyrody, geografii, historii

 

oraz multimedia. Na ścianie umieszczono zakupiony poczet królów polskich.

 

 1. Klasopracownia przeznaczona do nauki języka polskiego, muzyki, religii.

 

Zakupiono do niej regały, biurko szafki dla nauczycieli. Na ścianach umieszczono poczet pisarzy oraz tablice korkowe, tablice sucho ścieralne oraz tablicę interaktywną wraz z rzutnikiem i laptopem. Zakupiono pianino elektryczne do lekcji muzyki. Zakupiono pomoce do gramatyki języka polskiego

 

 1. Klasopracownia przeznaczona do nauki języka angielskiego, niemieckiego;

 

Pracownia została uzupełniona o meblościankę drewnianą do przechowywania pomocy dydaktycznych oraz dywan i 5 tablic korkowych oraz tablicę sucho ścieralną do pisania . Zamontowano żaluzje pionowe. Dokupiono pomoce dydaktyczne do języka angielskiego i niemieckiego.

 

 1. Klasopracownia przeznaczona do nauki matematyki- informatyki;

 

Pracownia ta została wyposażona w 25 stanowisk dla uczniów ; biurko-komputer . Zakupiono nowe szafki na pomoce, tablice korkowe, tablicę interaktywną z monitorem i komputerem dla nauczyciela. Oprócz teko sala wyposażona została w ławeczki i krzesełka.

 

 1. Klasopracownia przeznaczona do nauki fizyki i chemii;

 

Pracownia została wykonana przez profesjonalną firmę . Umieszczono w niej stanowiska do pracy dla uczniów ,ciąg hydrauliczny z kranami , dygestorium do wykonywania doświadczeń , biurko oraz stół na doświadczenia dla nauczyciela. Pracownia posiada tzw.”zaplecze” gdzie mieszczą się szafy na pomoce dydaktyczne do lekcji fizyki i chemii oraz umywalka z miejscem do przygotowania doświadczeń dla uczniów wraz z metalową szafą zabezpieczająca odczynniki. Do pracowni została doprowadzona kanalizacja oraz gaz i prąd. Do klasy zakupiłam tablicę interaktywna z rzutnikiem oraz tablicę sucho ścieralna i 5 tablic korkowych. W sali i kantorku został położony tarket.

 

 1. Gabinet pomocy przedmedycznej .

 

Dzięki projektowi ministerialnemu pozyskałam całkowite wyposażenie gabinetu; kozetka, biurko ,2 szafki na dokumenty, fotel dla pielęgniarki, taboret, parawan , waga ,wyposażenie gabinetu w sprzęt do pierwszej pomocy.

 

 1. Korytarz na piętrze wzbogacił się o 10 korkowych tablic. Pozyskałam od darczyńcy sofę oraz piękne kwiaty. Zakupione zostały pufy do siedzenia. Korytarz został ozdobiony sztucznymi kwiatami .

 

12. Założony został Sklepik szkolny prowadzony przez Spółdzielnię Uczniowska.

 

Z pozyskanych funduszy sklepiku zakupiono; 3 fantomy do ćwiczeń z pierwszej pomocy.

 

Ścieżka gimnastyczna, cymbergaj , stoły do tenisa stołowego. Drobny sprzęt sportowy oraz

 

nagrody wręczane w różnych konkursach szkolnych.

 

13. Wyremontowana została całkowicie toaleta dla personelu. Pomieszczenie nabrało nowego

 

wyglądu dzięki nowym płytkom, armaturze, oświetleniu oraz szafie .

 

 

 

14. Sala gimnastyczna;

 

Sala została udostępniona dla osób aktywnie spędzających czas. Zakupiono stoły do ping-ponga. Systematycznie magazynek hali był uzupełniany o potrzebne do prowadzenia zajęć pomoce. Na korytarzu łączącym halę/salę gimnastyczną ze szkołą zostały zaprojektowane 2 duże regały mieszczące puchary zdobyte przez uczniów naszej szkoły w zawodach sportowych.

 

 

 

Cały budynek szkoły ma dostęp do światłowodu- szybkiego internetu. We wszystkich pomieszczeniach zostały zamontowane żaluzje pionowe zamiast zasłon i firanek. Wszystkie pomieszczenia w szkole zostały pomalowane. Parkiet we wszystkich pomieszczeniach został odnowiony . W Sala fizyczno-chemicznej oraz jadalni posadowiony został tarket. W całym budynku szkoły zostały wymienione przewody elektryczne , lampy, żarówki na energooszczędne. W budynku szkolnym zostały zamontowane wideo domofon y. Rozbudowany został alarm szkoły i hali. W budynku szkoły , sali gimnastycznej oraz na całym terenie szkoły zainstalowano monitoring. Nauczyciele, rodzice uczniowie korzystają z Dziennika elektronicznego. Zakupione zostały kwiaty zdobiące parapety korytarzy szkolnych i sali gimnastycznej.

 

 

Horecka Monika Pełniąca Obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Św.Brata Alberta w Czechówce w okresie od 19.07.2021r.do 31.07.2021r.

Napisała Wniosek o udzielenie pomocy finansowej szkole na realizację w 2021 roku projektu pn. „Odkrywam Małopolskę” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej. Czas realizacji projektu wrzesień-grudzień 2021r.

Katarzyna Żądło Pełniąca Obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św.Brata Alberta w Czechówce w okresie od 01.08.2021r.do 31.08.2021r.

Zakupiła klimatyzację do jadalni szkolnej.

/ tekst zredagowany przez Stanisława Kasprzycka/

 

Link do galerii ukazującej szkołę, jej otoczenie oraz zachodzące w niej zmiany.

 

 

 

Hymn Szkoły

 

Święty Albercie, patronie nasz

Wołają Cię dziś dzieci

Czuwaj nad nami w każdy czas

Twój przykład niech nam świeci

 

Dla ludzi chcemy być tak jak chleb

Nieść dobro, miłość, pokój

Z otwartym sercem tak iść przez świat

Łzę widzieć w ludzkim oku

 

 

 

a tutaj filmik o naszej szkole