Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce

ul. Szkolna 72

32-406 Czechówka

tel. / fax.: 12 274 65 70

Adres

ul. Szkolna 72


32-406 Czechówka


tel. / fax.: 12 274 65 70


Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 oraz harmonogram imprez

Kalendarz roku szkolnego 2019/2010

data

zdarzenie

2 września 2019 (poniedziałek)

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

12 września 2019 (czwartek)

Spotkania z rodzicami godz. 16:00

1 listopada 2019 (piątek)

Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11 listopada 2019 (poniedziałek)

Święto Odzyskania Niepodległości

19 listopada 2019 (wtorek)

Spotkania z rodzicami godz. 16:00

6 grudnia 2019 (piątek)

Ostatni dzień wpisywania zagrożeń ocenami niedostatecznymi i zagrożenia nieklasyfikowaniem za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 – wpis propozycji do dziennika, rodziców informuje wychowawca.

20 grudnia 2018 (piątek)

Klasowe spotkania przed świętami

23 - 31 grudnia 2019

Zimowa przerwa świąteczna

1 stycznia 2020 (środa)

Nowy Rok

2,3 stycznia 2020

2 dni wolne z puli godzin do dyspozycji dyrektora

9 stycznia 2020 (czwartek)

Ostatni dzień wpisywania propozycji ocen za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 (oceny w dzienniku elektronicznym zaznaczamy „ołówkiem”)

15 stycznia 2020 (środa)

Ostatni dzień wpisywania ocen za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 (oceny w dzienniku elektronicznym zaznaczamy „długopisem”)

21 stycznia 2020 (wtorek)

Posiedzenie klasyfikacyjne i podsumowujące Rady Pedagogicznej

23 stycznia 2020 (czwartek)

Spotkanie z rodzicami podsumowujące I półrocze godz. 16:00

27 stycznia – 9 lutego 2020

Ferie zimowe

od 10 lutego 2020

Początek II półrocza

2 kwietnia 2020 (czwartek)

Spotkania z rodzicami godz. 16:00

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020

Przerwa świąteczna

21,22,23 kwietnia 2020

Egzaminy ósmoklasisty, wtedy klasy I-VII mają dni wolne

1 maja 2019 (piątek)

Święto Pracy– dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 maja 2019 (niedziela)

Rocznica Konstytucji 3 Maja– dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15 maja 2020 (piątek)

Ostatni dzień wpisywania zagrożeń ocenami niedostatecznymi i zagrożenia nieklasyfikowaniem za rok szkolnego 2019/2020 (wpis propozycji do dziennika, rodziców informuje wychowawca).

8 czerwca 2020 (poniedziałek)

Ostatni dzień wpisywania propozycji ocen za II półrocze roku szkolnego 2019/2020 (oceny w dzienniku elektronicznym zaznaczamy „ołówkiem”)

11 czerwca 2020 (czwartek)

Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12 czerwca 2020 (piątek)

1 dzień wolny z puli godzin do dyspozycji dyrektora

17 czerwca 2020 (środa)

Ostatni dzień wpisywania ocen na koniec roku szkolnego 2019/2020 (oceny w dzienniku elektronicznym zaznaczamy „długopisem”)

19 czerwca 2020 (piątek)

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

26 czerwca 2020 (piątek)

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

HARMONOGRAM

IMPREZ KLASOWYCH, SZKOLNYCH I ŚRODOWISKOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. BRATA ABERTA W CZECHÓWCE

Lp.

Tematyka

Termin

Odpowiedzialni

1.

Inauguracja roku szkolnego2019/2020

02.09.2019

Stanisława Kasprzycka

2.

Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego

wrzesień

Łukasz Jedynak

3.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

wrzesień

Opiekun SU

4.

Rocznica Tragicznego Września

wrzesień

Justyna Ślusarczyk

Anna Radzik

5.

Europejski dzień języków

wrzesień

Justyna Ślusarczyk

Agnieszka Czerwień – Łętocha

Jolanta Bujas

6.

Dzień Papieski

Październik

 

Łukasz Jedynak, Barbara Kalisz,

Rafał Alicki

7.

Przyjęcie uczniów klas I

w poczet społeczności uczniowskiej

październik

Monika Horecka

Lilianna Suder

8.

Pasowanie na przedszkolaka

październik

Przedszkole

Małgorzata Cienkosz

9.

Impreza jesienna

listopad

Klasy I - III

10.

Rocznica Odzyskania Niepodległości

listopad

Irena Petrosjan

11.

Andrzejki – zabawa połączona z wróżbami

listopad

Wychowawcy klas

12.

Wizyta Świętego Mikołaja

6 grudzień

Wychowawcy klas

13.

Wigilia szkolna – prezentacja „Jasełek”

grudzień

Stanisława Kasprzycka

Rafa Alicki

14.

Dzień Babci i Dziadka

styczeń

przedszkole

15.

Zabawa karnawałowa

styczeń

Wychowawcy klas, SU

 

16.

Akcja „Dokarmianie zwierząt Zimą”

Cały rok

Irena Petrosjan + wychowawcy

17.

Poczta Walentynkowa

luty

Opiekun SU

18.

Powitanie wiosny

marzec

Klasy I – III, przedszkole

19.

Spotkanie wielkanocne

kwiecień

Barbara Kalisz

Rafał Alicki

Maria Durek

Anna Matoga

Kinga Grońska

20.

Dzień Ziemi

Kwiecień

Irena Petrosjan

Gerard Wator

Dorota Kowalewska

21.

Rocznica Konstytucji 3 Maja

maj

Mariola Trojańska

Przemysław Włodarczyk

22.

Rajd papieski

maj

Łukasz Jedynak

Małgorzata Święch

23.

Dzień Matki i Ojca

maj

Wychowawcy klas I – III, wychowawcy oddziałów przedszkolnych

24.

Dzień sportu i zdrowia połączony z Dniem Dziecka

czerwiec

Małgorzata Święch

Kinga Grońska

25.

Święto Patrona – Brata Alberta

 

czerwiec

Mariola Trojańska

Anna Radzik

Rafał Alicki

26.

Pożegnanie klasy ósmej

czerwiec

Justyna Ślusarczyk

Mariola Trojańska

27.

Zakończenie roku szkolnego

26.06.2020

Dyrektor szkoły

 

Lp.

Tematyka

Termin

Odpowiedzialni

1.

Inauguracja roku szkolnego2019/2020

02.09.2019

Stanisława Kasprzycka

2.

Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego

wrzesień

Łukasz Jedynak

3.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

wrzesień

Opiekun SU

4.

Rocznica Tragicznego Września

wrzesień

Justyna Ślusarczyk

Anna Radzik

5.

Europejski dzień języków

wrzesień

Justyna Ślusarczyk

Agnieszka Czerwień – Łętocha

Jolanta Bujas

6.

Dzień Papieski

Październik

 

Łukasz Jedynak, Barbara Kalisz,

Rafał Alicki

7.

Przyjęcie uczniów klas I

w poczet społeczności uczniowskiej

październik

Monika Horecka

Lilianna Suder

8.

Pasowanie na przedszkolaka

październik

Przedszkole

Małgorzata Cienkosz

9.

Impreza jesienna

listopad

Klasy I - III

10.

Rocznica Odzyskania Niepodległości

listopad

Irena Petrosjan

11.

Andrzejki – zabawa połączona z wróżbami

listopad

Wychowawcy klas

12.

Wizyta Świętego Mikołaja

6 grudzień

Wychowawcy klas

13.

Wigilia szkolna – prezentacja „Jasełek”

grudzień

Stanisława Kasprzycka

Rafa Alicki

14.

Dzień Babci i Dziadka

styczeń

przedszkole

15.

Zabawa karnawałowa

styczeń

Wychowawcy klas, SU

 

16.

Akcja „Dokarmianie zwierząt Zimą”

Cały rok

Irena Petrosjan + wychowawcy

17.

Poczta Walentynkowa

luty

Opiekun SU

18.

Powitanie wiosny

marzec

Klasy I – III, przedszkole

19.

Spotkanie wielkanocne

kwiecień

Barbara Kalisz

Rafał Alicki

Maria Durek

Anna Matoga

Kinga Grońska

20.

Dzień Ziemi

Kwiecień

Irena Petrosjan

Gerard Wator

Dorota Kowalewska

21.

Rocznica Konstytucji 3 Maja

maj

Mariola Trojańska

Przemysław Włodarczyk

22.

Rajd papieski

maj

Łukasz Jedynak

Małgorzata Święch

23.

Dzień Matki i Ojca

maj

Wychowawcy klas I – III, wychowawcy oddziałów przedszkolnych

24.

Dzień sportu i zdrowia połączony z Dniem Dziecka

czerwiec

Małgorzata Święch

Kinga Grońska

25.

Święto Patrona – Brata Alberta

 

czerwiec

Mariola Trojańska

Anna Radzik

Rafał Alicki

26.

Pożegnanie klasy ósmej

czerwiec

Justyna Ślusarczyk

Mariola Trojańska

27.

Zakończenie roku szkolnego

26.06.2020

Dyrektor szkoły