Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce

ul. Szkolna 72

32-406 Czechówka

tel. / fax.: 12 274 65 70

Adres

ul. Szkolna 72


32-406 Czechówka


tel. / fax.: 12 274 65 70


Plan lekcji 2020/2021 oraz dyżury nauczycieli - kontakty z rodzicami

kl. I s kl. II s kl. III s kl. IV s kl. V s kl. VI s kl. VII a s kl. VII b s kl. VIII s przedszk.
zaj. komp. 24 edukacja 5 Wych. Fizyczne s matematyka 6 j. angielski 23 j. polski 27 historia 19 Wych. Fiz. s j. polski 21  
edukacja 6 edukacja 5 edukacja 7 j. angielski 23 historia 19 Wych. Fizycz. s biologia 27 matematyka 24 j. polski 21  
edukacja 6 edukacja 5 edukacja 7 przyroda 19 j. polski 21 matematyka 24 Wych. Fizycz. s biologia 27 j. angielski 23  
edukacja 6 edukacja 5 religia 7 Wych. Fizycz. s plastyka 27 j. angielski 23 matematyka 24 j. polski 21 historia 19 rew. Sz.J.
    TP   j. angielski 23 plastyka 6 matematyka 24 historia 19 chemia 27 j. polski 21 Wych. Fizycz. s  
        TP   koło przyrod. 19 Wych. Fizycz. s koło matemat. 24 plastyka 6 chemia 21 godz. wych. 21  
                TP   wdż 21 godz. wych. 19 godz. wych. 24 chemia 27  
                rew. Sz. G.       koło hist. 19 koło hist. 19 wdż 21  
                                rew. MS    
                                     
Wych. Fizycz. s j. angielski 5 edukacja 7 religia 6 matematyka 24 j. polski 19 j. niemiecki 23 j. polski 21 fizyka 27  
edukacja 6 Wych. Fizycz. s edukacja 7 j. polski 21 religia 5 j. angielski 23 fizyka 27 j. niemiecki 19 matematyka 24  
j. angielski 23 edukacja 5 Wych. Fizyczne s muzyka 21 j. polski 7 historia 6 matematyka 24 fizyka 27 j. niemiecki 19 religia
edukacja 6 edukacja 5 edukacja 7 matematyka 24 Wych. Fizycz. s muzyka 21 j. polski 27 historia 19 j. angielski 23
religia 6 rytmika 5 koło polonist. 7 j. angielski 23 muzyka 21 plastyka 27 Wych. Fizycz. s matematyka 24 historia 19  
            TP a       Wych. Fizycz. s muzyka 21 plastyka 19 religia 27  
                    rew. WG   religia 27 muzyka 21 Wych. Fizycz. s  
                        rew. DS            
                        rew. ES            
                                     
edukacja 6 edukacja 5 religia 7 religia 23 j. polski 21 Wych. Fizycz. s geografia 27 historia 19 koło matem. 24  
edukacja 6 edukacja 5 edukacja 7 Wych. Fizycz. s j. polski 21 religia 27 j. angielski 23 geografia 19 matematyka 24  
edukacja 6 edukacja 5 edukacja 7 matematyka 24 geografia 19 j. angielski 23 j. polski 21 Wych. Fiz. s chemia 27 religia
edukacja 6 j. angielski 23 edukacja 7 j. polski 21 Wych. Fizycz. s geografia 19 chemia 27 matematyka 24 religia św  
koło plast. 6 religia 5 zaj. komp. 24 j. polski 21 j. angielski 23 matematyka 7 Wych. Fizycz. s chemia 27 geografia 19  
        rew. MS       religia 24 godz. wych. 27 j. niemiecki 19 j. angielski 23 j. polski 21  
                    rew. AO   religia 24 j. niemiecki 23 EDB 19  
                        rew. ES   religia 21 j. niemiecki 23  
                                TP    
                                     
edukacja 6 Wych. Fizycz. s edukacja 7 informatyka 24 biologia 19 j. polski 21 j. polski 27 matematyka 5 koło j. ang. 23  
Wych. Fizycz. s edukacja 5 edukacja 7 przyroda 27 informatyka 24 biologia 19 matematyka 6 j. polski 21 j. angielski 23  
edukacja 6 edukacja 5 Wych. Fizyczne s j. polski 21 matematyka 7 informatyka 24 historia 27 j. angielski 23 biologia 19  
edukacja 6 zajęcia komp. 24 edukacja 7 j. angielski 23 technika 7 matematyka 27 geografia 19 Wych. Fiz. s j. polski 21 rew. Sz.J.
j. angielski 6 TP K   koło plastyczne 7 historia 23 j. polski 21 Wych. Fizycz. s fizyka 27 geografia 19 matematyka 24  
            godz.wych 19     TP   j. angielski 23 fizyka 27 Wych. Fizycz. s  
            TP b           koło j. ang. 23 koło j. ang. 23 fizyka 27  
                        rew. DS            
                                rew. MS    
                                     
edukacja 6 edukacja 5 j. angielski 23 Wych. Fizycz. s matematyka 19 j. polski 27 informatyka 24 religia 7 j. polski 21  
religia 6 edukacja 5 edukacja 7 Wych. Fizycz. s j. angielski 23 j. polski 27 j. polski 21 informatyka 24 matematyka 19  
Wych. Fizycz. s edukacja 5 edukacja 7 technika 19 godz. wych. 27 matematyka 6 j. polski 21 j. angielski 23 informatyka 24 religia
edukacja 6 Wych. Fizycz. s edukacja 23 matematyka 24 historia 19 religia 27 j. angielski 23 j. polski 19 Wych. Fizycz. s  
    religia 5     j. polski 21 Wych. Fizycz. s historia 19 matematyka 24 biologia 27 WOS 19  
                wdż 21 rew. AO   biologia 19 Wych. Fiz. s WOS s  
                    rew. WG   Wych. Fizycz. s     koło j. polski 21  
                            TP        
                                     

KONTAKTY Z RODZICAMI

W ostatnim tygodniu każdego miesiąca (15 minut)

 

Dyżury

Dzień tygodnia

Godziny

Maria Durek

czwartek

8:30-8:45

Monika Horecka

środa

8:30-8:45

Anna Radzik

wtorek

12:25-12:40

Irena Petrosjan

wtorek

12:-13:15

Mariola Trojańska

wtorek

11:30-11:45

Justyna Ślusarczyk

poniedziałek

12:25-12:40

Małgorzata Święch

wtorek

10:20-10:35

Rafał Alicki

wtorek

14;05-14:20

Łukasz Jedynak

środa

13:15-13:30

Jolanta Bujas

piątek

11:20-11:35

Przemysław Włodarczyk

poniedziałek

7:45-8:00

Bożena Głąb

wtorek

7:30-8:00

Dorota Kowalewska

czwartek

7:45-8:00

Gerard Wątor

czwartek

10:15-10:30

Lucyna Płachta

środa

12:25-12:40

Małgorzata Cholewa

wtorek

7:45-8:00

Iwona Matoga

środa

8:30-8:45

Liliana Suder

czwartek

11:20-11:35