Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce

ul. Szkolna 72

32-406 Czechówka

tel. / fax.: 12 274 65 70

Adres

ul. Szkolna 72


32-406 Czechówka


tel. / fax.: 12 274 65 70


Plan lekcji 2019/2020 oraz czas trwania lekcji

Plan lekcji

  lekcja   kl. I kl. II  kl. III  kl. IV  kl. V  kl. VI a kl. VI b kl. VII kl. VIII
poniedziałek 1 8:00 - 8:45 edukacja/komp edukacja edukacja matematyka j. polski j. polski W-f fizyka koło j. angielski
2 8:50 - 9:35 edukacja edukacja edukacja j. polski matematyka W-f historia j. angielski fizyka
3 9:45 - 10:30 edukacja edukacja edukacja historia W-f j. angielski j. polski matematyka chemia
4 10:35 - 11:20 edukacja W-f religia W-f j. angielski historia matematyka chemia j. polski
5 11:40 - 12:25 koło plastyczne koło przyrodnicze terapia gr. 3 j. angielski historia matematyka plastyka W-f j. polski
6 12:30 - 13:15           koło matemat.   j. polski W-f
7 13:20 - 14:05               g. wychowaw. W-f
8 14:10 - 14:55       SKS SKS SKS SKS WDŻ/ SKS SKS
9                    
                       
wtorek 1 8:00 - 8:45 W-f edukacja edukacja/komp religia biologia j. angielski matematyka j. polski WOS
2 8:50 - 9:35 edukacja W-f edukacja matematyka religia biologia j. angielski j. polski WOS
3 9:45 - 10:30 edukacja edukacja edukacja j. polski j. angielski muzyka technika matematyka biologia
4 10:35 - 11:20 edukacja edukacja W-f muzyka technika matematyka j. polski biologia j. angielski
5 11:40 - 12:25 terapia gr. 1 j. angielski edukacja W-f muzyka religia biologia historia matematyka
6 12:30 - 13:15   terapia gr. 2  j. angielski W-f   g. wychowaw. muzyka religia
7 13:20 - 14:05       koło przyrod. terapia gr. 6   muzyka religia W-f
8 14:10 - 14:55               W-f  
9 15:00 - 15:45                  
                       
środa 1 8:00 - 8:45 j. angielski religia religia przyroda j. polski matematyka W-f j. niemiecki j. polski
2 8:50 - 9:35 edukacja edukacja j. angielski W-f matematyka g. wychowaw. religia j. polski j. niemiecki
3 9:45 - 10:30 edukacja edukacja edukacja technika W-f j. polski informatyka j. angielski matematyka
4 10:35 - 11:20 edukacja edukacja edukacja informatyka historia W-f j. angielski matematyka geografia
5 11:40 - 12:25 religia   edukacja matematyka informatyka technika geografia W-f j. angielski
6 12:30 - 13:15     koło polonistyczne   religia informatyka   geografia W-f
7 13:20 - 14:05               informatyka EDB
8 14:10 - 14:55                 informatyka
9                    
                       
czwartek 1 8:00 - 8:45 edukacja W-f j. angielski plastyka j. polski geografia j. polski biologia koło matematyczne
2 8:50 - 9:35 edukacja edukacja W-f j. angielski j. polski j. polski historia geografia matematyka
3 9:45 - 10:30 W-f edukacja edukacja j. polski geografia j. angielski matematyka plastyka historia
4 10:35 - 11:20 j. angielski edukacja edukacja j. polski g. wychowaw. historia W-f matematyka chemia
5 11:40 - 12:25     koło przyrodnicze przyroda matematyka W-f j. angielski chemia j. polski
6 12:30 - 13:15       terapia gr. 5 W-f   koło matemat. j. polski fizyka
7 13:20 - 14:05 SKS SKS SKS     terapia gr. 7   fizyka koło polonistyczne
8 14:10 - 14:55       SKS SKS SKS SKS SKS SKS
9 15:00 - 15:45               terapia gr. 9
                       
piątek 1 8:00 - 8:45 W-f religia edukacja W-f j. polski matematyka j. polski j. angielski j. niemiecki
2 8:50 - 9:35 edukacja edukacja/komp edukacja religia matematyka W-f j. polski j. niemiecki j. angielski
3 9:45 - 10:30 edukacja edukacja edukacja matematyka plastyka j. polski religia W-f g. wychowawcza
4 10:35 - 11:20 edukacja edukacja W-f g. wychowaw. j. angielski j. polski matematyka religia historia
5 11:40 - 12:25 religia j. angielski ter. gr. 4  j. polski koło goeogr plastyka W-f historia matematyka
6 12:30 - 13:15 SKS SKS SKS     religia terapia gr. 8 j. polski
7 13:20 - 14:05           WDŻ     religia
8 14:10 - 14:55                 WDŻ
  9 15:00 - 15:45                 terapia gr. 10

 

CZAS TRWANIA LEKCJI

 

1

8:00

8:45

2

8:50

9:35

3

9:45

10:30

4

10:35

11:20

5

11:40

12:25

6

12:30

13:15

7

13:20

14:05

8

14:10

14:55