Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce

ul. Szkolna 72

32-406 Czechówka

tel. / fax.: 12 274 65 70

Adres

ul. Szkolna 72


32-406 Czechówka


tel. / fax.: 12 274 65 70


Julia Suder ze Szkoły Podstawowej w Czechówce stypendystką Wójta Gminy Siepraw dla uczniów uzdolnionych oraz finalistką Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego

W październiku 2020 r uczniowie wybitnie uzdolnieni z naszej gminy otrzymali stypendium oraz dyplom Wójta Gminy Siepraw.

Podstawą ubiegania się o stypendium przez Julię Suder- obecnie uczennicę klasy VIII, było uzyskanie tytułu finalisty Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego w roku szkolnym 2019/2020.Dodatkowo uzyskała ona na koniec roku szkolnego wysoką średnią z przedmiotów oraz bardzo dobre zachowanie.

Konkurs organizowany przez Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie,w którym uczennica brała udział, składał się z 3 etapów, a jego myślą przewodnią byli pisarze amerykańscy oraz brytyjscy. Pierwsza część- etap szkolny odbył się już w październiku 2019. Kolejny etap- etap rejonowy ( powiat myślenicki, część krakowskiego oraz wielickiego) sprawdzał znajomość słownictwa i gramatyki na poziomie FCE. I tutaj Julia wykazała się ogromną wiedzą- spośród 1500 uczestników - uczniów szkół podstawowych z całego województwa, zakwalifikowała się do ostatniego etapu. Etap wojewódzki odbył się w jednej ze szkół podstawowych w Krakowie dnia 19 lutego 2020.  Tym razem konkurs pisało 150 najlepszych uczestników z całego województwa, a test sprawdzał rozumienie tekstu słuchanego, pisanego, struktur gramatycznych oraz słownictwa na poziomie C1 oraz wiedzę dotyczącą literatury brytyjskiej i amerykańskiej. Julia spisała się wyśmienicie otrzymując tytuł finalisty. 

W tym roku Julia ponownie bierze udział w Małopolskim Konkursie Języka Angielskiego. Jest już po etapie szkolnym i zakwalifikowała się do etapu rejonowego.

Do konkursu, zarówno w roku ubiegłym jak i obecnym, uczennica przygotowywana jest przez nauczycielkę języka angielskiego Justynę Ślusarczyk.