Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce

ul. Szkolna 72

32-406 Czechówka

tel. / fax.: 12 274 65 70

Adres

ul. Szkolna 72


32-406 Czechówka


tel. / fax.: 12 274 65 70


Żywa lekcja WOS i fizyki

W dniu 10.06.2022r. odbyła się wycieczka klas ósmych do Sieprawia i Krakowa. 

Uczniowie, podczas wizyty w sieprawskim oddziale Krakowskiego Banku Spółdzielczego, mieli okazję zapoznania się ze sposobami oszczędzania, zakładania konta i lokat oraz zaciągania kredytów. Duże zainteresowanie wzbudziła pogadanka na temat rozpoznawania fałszywych banknotów i monet. Po wizycie w banku uczniowie przeszli do siedziby Urzędu Gminy Siepraw, gdzie sekretarz Pan Michał Baran zapoznał ich z rolą samorządu terytorialnego, specyfiką pracy urzędu i rolą rady gminy. Uczniowie zwiedzając budynek, dowiedzieli się jakie sprawy można załatwić w poszczególnych pokojach. Następnie wycieczka skierowała się do Krakowa. Tam w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema uczniowie podczas zabawy mieli okazję bliżej doświadczyć różnych, czasami trudnych, zasad fizycznych. Na wycieczce dopisywały dobre humory i wesoła atmosfera.