Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce

ul. Szkolna 72

32-406 Czechówka

tel. / fax.: 12 274 65 70

spczechowka@interia.pl

Adres

ul. Szkolna 72


32-406 Czechówka


tel. / fax.: 12 274 65 70


spczechowka@interia.pl


Lekcja otwarta w klasach I- III Projekt Boże Narodzenie

20 grudnia klasy edukacji wczesnoszkolnej brały udział w lekcji otwartej przygotowanej przez panią Monikę Horecką.

Tematem przewodnim były Święta Bożego Narodzenia- tradycje i zwyczaje w Polsce i na świecie. Uczniowie zapoznali się z wigilijnymi tradycjami i zwyczajami oraz odmiennymi od polskich sposobami świętowania. Wspólną integrację wzmocniło kolędowanie i śpiewanie pastorałek. Z uśmiechem i radością dzieci rozpoczęły świętowanie Bożego Narodzenia.