Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce

ul. Szkolna 72

32-406 Czechówka

tel. / fax.: 12 274 65 70

Adres

ul. Szkolna 72


32-406 Czechówka


tel. / fax.: 12 274 65 70


Konkurs online- zadanie 5- ostatnie

Oto ostatnie zadanie konkursowe. Na odpowiedzi czekam do dnia 17 czerwca do godziny 20.00 pod adresem galiml@wp.pl

Poniżej znajduje się lista przysłów/ idiomów w języku angielskim jednak w każdym z nich brakuje jakiejś słowa- liczby lub koloru . Uzupełnij zwroty o brakujące słowo i podaj znaczenie dla tego zwrotu.

 

1 feel/look like a …................. dollars:

2 as ….............. as a ghost:

3 give me …............:

4 kill …................. birds with one stone:

5 on cloud …............:

6 …..............feet under:

7 Every cloud has a …................. lining:

8 a stitch in time saves …................:

9 ….......tape:

10 as easy as one-two-..............:

11once in a …............ moon:

12 see …........... elephants:

13 lesser of …......... evils: