Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce

ul. Szkolna 72

32-406 Czechówka

tel. / fax.: 12 274 65 70

Adres

ul. Szkolna 72


32-406 Czechówka


tel. / fax.: 12 274 65 70


Warsztaty dla nauczycieli dotyczące bezpieczeństwa uczniów w trakcie zajęć

Dnia 10 cerwca w naszej szkole nauczyciele uczestniczyli w warsztatach "Bepieczeństwo uczniów podczas zajęć- Sytuacje kryzysowe"

W trakcie zajęć przypomniano uczestnikom obowiązujące przepisy prawa oświatowego dotyczące zapewnienia uczniom bepieczeństwa. Omówiono porocedury jakie należy wprowazić w sytuacja kryzysowych, traumatycznych oraz w sytuacjach domniemanego lub faktycznego zagrożenia.