Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce

ul. Szkolna 72

32-406 Czechówka

tel. / fax.: 12 274 65 70

Adres

ul. Szkolna 72


32-406 Czechówka


tel. / fax.: 12 274 65 70


Lekcje wychowawcze "„Bezpieczna szkoła"- Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.”

W ostatnich dniach maja oraz na początku czerwca wszyskie klasy uczestniczyły w zajęciach  dotyczących zagrożeń oraz profilaktyce zagrożeń.

W trakcie zajęć poruszono takie zagadnienia jak:

Bezpieczeństwo w sieci :

- rodzaje zagrożeń: cyberprzemoc, naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku ucznia i pracownika szkoły, nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie, łamanie prawa autorskiego

- stosowanie działań profilaktycznych,

- sposoby zgłaszania zagrożeń

 

Bezpieczeństwo w szkole i w jej otoczeniu (PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH I ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO W SZKOLE):

- Przypomnienie numerów telefonów alarmowych

- Omówieni sytuacji niebezpiecznych :

  • omówienie zachowania potencjalnego sprawcy lub napastnika;
  • sygnałów, na które należy zwrócić w szczególności uwagę;
  •  przypomnienie zasad postępowania w przypadku ogłoszenia alarmu w szkole i zarządzeniu ewakuacji szkoły;
  • sposób postepowania w przypadku wtargnięcia napastnika do szkoły i działaniach antyterrorystycznych prowadzonych przez policję;
  • sposoby postępowaniu w przypadku podłożenia podejrzanego ładunku lub skażenia biologicznego lub chemicznego szkoły;
  • rozmowa nt.  zachowań agresywnych uczniów ( agresja fizyczna i słowna)

 

Zajęcia były dostosowane do wieku uczniów i w niektórych z nich uczestniczyła również pani psycholog. Dzieci słuchały prelekcji, ale również brały udział w dyskusji oraz odgrywały scenki dramowe.