Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce

ul. Szkolna 72

32-406 Czechówka

tel. / fax.: 12 274 65 70

spczechowka@siepraw.pl

Adres

ul. Szkolna 72


32-406 Czechówka


tel. / fax.: 12 274 65 70


spczechowka@siepraw.pl


Wizyta w bibliotece

Dzisiaj na podsumowanie tygodniowych zajęć o ksiażkach dzieci wraz z wychowawca wybrały się do szkolnej biblioteki.  Dzieci zostały wcześniej zapoznane z zasadami jakie panują w bibliotece i w jakim celu chodzi się do bi lioteki. Podczas dzisiejszego spotkania przeczytaliśmy wspólnie jedną wybraną książkę i obejrzeliśmy wnętrze tego magicznego miejsca.