Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce

ul. Szkolna 72

32-406 Czechówka

tel. / fax.: 12 274 65 70

spczechowka@interia.pl

Adres

ul. Szkolna 72


32-406 Czechówka


tel. / fax.: 12 274 65 70


spczechowka@interia.pl


Wycieczka do Tarnowskich Gór i Mysłowic

W dniu 11.10.2023r. odbyła się szkolna wycieczka do Tarnowski Gór i Mysłowic. 

Uczestnicy zwiedzili w Tarnowskich Górach Zabytkową Kopalnię Srebra, zrekonstruowane na głębokości 40 m wyrobiska Kopalni Srebra pochodzące z XVII i XIX wieku. Dużą atrakcją było przepłynięcie łodziami podziemnej trasy o długości 270 m pomiędzy dwoma przystaniami zlokalizowanymi przy szybach Szczęść Boże i Żmija. W Mysłowicach uczniowie zwiedzili Centralne Muzeum Pożarnictwa oraz wzięli udział w  lekcji muzealnej o zagrożeniach bezpieczeństwa w domu.