Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Czechówce

ul. Szkolna 72

32-406 Czechówka

tel. / fax.: 12 274 65 70

spczechowka@siepraw.pl

Adres

ul. Szkolna 72


32-406 Czechówka


tel. / fax.: 12 274 65 70


spczechowka@siepraw.pl


Sylwetka Patrona Szkoły

KALENDARIUM ŻYCIA

ADAMA CHMIELOWSKIEGO- BRATA ALBERTA                       

 

20.08.1845

Narodziny  w Igołomi k. Krakowa.

.

25.08.1853

Śmierć Wojciecha Chmielowskiego - ojca Adama (pochowany na Powązkach w Warszawie).

 

1855/56

Adam Chmielowski w szkole kadetów w Petersburgu.

 

1856-1862

Nauka w Gimnazjum Realnym w Warszawie

 

28.08.1859

Śmierć Józefy z Borzysławskich Chmielowskiej matki Adama

 

1862-1863

Studia w Instytucie Politechnicznym i Rolniczo-Leśnym w Puławach.

 

22/23.01.1863

Udział w powstaniu styczniowym

 

30.09.1863

Bitwa pod Mełchowem (kielecczyzna). Adam ciężko raniony. W następnym dniu amputowano mu lewą nogę.

 

1864/65

Pobyt w Paryżu.

 

1865/67

Studia w Klasie Rysunków w Warszawie,

Studia inżynierskie w Gandawie,

.

1870-74

Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Wiele maluje i wysyła swoje obrazy na wystawy do Polski.

 

1875-79

Działalność artystyczna w Warszawie i Lwowie.

 

 

1882-1884

Mieszka u swego brata Stanisława w Kudryńcach. Maluje szereg pejzaży podolskich. Zapoznaje się z postacią św. Franciszka z Asyżu. Zostaje członkiem III Zakonu i gorliwym jego propagatorem.

 

Jesień 1884

Wydalony z granic zaboru rosyjskiego przez władze carskie pod groźbą zsyłki na Sybir za działalność patriotyczną. Wyjeżdża do Krakowa, gdzie styka się ze zbiorowiskiem największej nędzy.

 

25.08.1887

Obłóczyny w kaplicy Loretańskiej u Ojców Kapucynów w Krakowie i zmiana imienia Adam Chmielowski staje się Bratem Albertem. To daje początek Zgromadzeniu Braci Posługujących Ubogim, zwanych później "Albertynami". 

 

25.08.1888

 Pierwsze śluby zakonne  złożone na ręce kard. Albina Dunajewskiego.

 

1888

Brat Albert przekształca "Ogrzewalnię miejską" na Kazimierzu w Krakowie na "Przytulisko". W kolejnych latach, zakłada podobne przytuliska w innych miastach, jak: Lwów, Sokal, Przemyśl, Stanisławów, Jarosław, Tarnów, Kielce.

 

1898

Budowa pustelni na Kalatówkach w Zakopanem.

 

25.12.1916

Godz. 12.00 śmierć Brata Alberta w Krakowie, przy ul. Krakowskiej 43.

 

28.12.1916

Pogrzeb Brata Alberta na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

 

22.06.1983

Beatyfikacja Brata Alberta w Krakowie na Błoniach przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

12.11.1989

Kanonizacja bł. Brata Alberta w Rzymie przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Opracowała Mariola Trojańska


Myśli św. Brata Alberta

 

„Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny.”

 

„Praca codzienna (...) może mieć wartość modlitwy, cnoty i przykładu zarazem.”

 

„Ten jest dobry, kto chce być dobry.”

 

„Bez miłości grosz jest szorstki, strawa podana niesmaczna, opieka najlepsza niemiła.”

 

                        „Zniechęcać się nigdy nie trzeba, po burzy bywa spokój,

                                          po zimie zielona wiosna.”

 

„Za wszystko, nawet za najcięższe utrapienia, dziękować.”

 

„Im więcej kto opuszczony, z tym większą miłością służyć mu trzeba, bo samego Pana Jezusa zbolałego w osobie tego ubogiego ratujemy.”

 

„Łaska nie może przebywać w sercu człowieka razem z nieczułością na nędzę bliźnich, z obojętnością na potrzeby” 

Rola Patrona w działaniach podejmowanych przez szkołę


 

Święty Brat Albert Chmielowski, patron szkoły Podstawowej w Czechówce, stał się dla naszych uczniów i wspólnoty lokalnej wzorem godnym naśladowania.  Jego umiłowanie kraju, charyzmat służby ludziom najbiedniejszym, słabym oraz schorowanym, dobroć, tolerancja, cierpliwość, bezinteresowność oraz wrażliwość na piękno, to tylko niektóre z bezsprzecznych i jakże fundamentalnych wartości, które on prezentował i utożsamiał. Poprzez codzienną pracę i służbę osobom potrzebującym, Święty podkreślał konieczność niesienia pomocy wszystkim, niezależnie od statusu społecznego, narodowości czy wyznania; pomagał odzyskiwać ludzką godność i podmiotowość.  Uczył, że jeśli tylko chcemy to zawsze możemy zrobić coś dla drugiego człowieka.


 

Wraz z nadaniem szkole imienia Świętego Brata Alberta, rozpoczęto aktywne działania mające na celu kontynuację poczynań Świętego Brata Albert- ojca bezdomnych, chorych i potrzebujących pomocy. Szkoła podejmuje się zadań, które będą realizacją słów Świętego „ Być dobry jak chleb”.

 


Propagując przesłanie Brata Alberta, pracownicy szkoły, uczniowie, ich rodzice oraz społeczność lokalna uczestniczyła już wielokrotnie w zbiórce żywności dla bezdomnych oraz potrzebujących osób, między innymi osób znajdujących się w hospicjach.  Uzyskane produkty przekazano Kuchni Brata Alberta w Krakowie i Hospicjum w Wisniowej.


 

Szkoła bierze udział w akcji „Góra Grosza”,  uczniowie kwestowali również na rzecz akcji „Pola Nadziei”, przekazując uzbieraną kwotę na Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie. Zorganizowano sprzedaż cebulek żonkili- pieniądze przekazano ponownie do Hospicjum Św. Łazarza.

 

Wychowankowie szkoły nieustannie uwrażliwiani są na potrzeby drugiego człowieka, a wzorcem osobowym wspomagającym proces edukacyjny i wychowawczy jest patron szkoły Święty Brat Albert. Uczniowie z chęcią i zapałem biora udział w konkursach plastycznym min.„Nie wyrzucaj. Podziel się”. Szkoła dołączyła również do akcji zbierania zakrętek, dzięki której wsparcie otrzymuja dzieci niepełnosprawne. Dzięki wsparciu Fundacji Pomóż i Tym przez uczniów naszej szkoły kolejna osoba ma szanse na sprzęt rehabilitacyjny. Dwukrotnie zorganizowano również akcję "Madagaskar", podczas której zbierano fundusze aby wesprzeć edukację dzieci z Madagaskaru.


 

Szkoła stara się przedstawić wychowankom jak najdokładniej sylwetkę Świętego Brata Alberta. Aby to umożliwić organizowane są wycieczki śladami patrona. Uczniowie udali się już m.in. do Igołomi- karnej celi Brata oraz na Kalatówki, gdzie zwiedzili pustelnię Świętego oraz na Kalatówki do pustelni Brata Alberta.


 

Uczniowie wraz z rodzicami uczestniczyli również we mszy świętej w Sanktuarium Ecce Homo w Krakowie, a wcześniej zwiedzili znajdujące się tam muzeum.


 

W szkole został zorganizowany konkurs wiedzy o Adamie Chmielowskim, konkursy recytatorskie o świętym Bracie Albercie. W dniu rocznicy nadania imienia dokonano również projekcji filmu „ Święty Brat Albert.” i corocznie odprawiana zostaje msza święta, w której uczetniczy cała szkoła.

 

Szkoła gromadzi materiały dotyczące życia patrona, a w zasobach biblioteki znajduje się wiele pozycji książkowych poświęconych jego osobie. Prenumerowany jest również kwartalnik „Głos Brata Alberta”.


 

W działalności szkoły próbującej realizować myśl Brata „ Być dobrym jak chleb” znaczną rolę odgrywa społeczność lokalna. Wspólne akcje pomogły w zakupie sztandaru szkolnego, a panie z Koła Gospodyń Wiejskich wykonały m.in. wieniec dożynkowy z postacią Brata Alberta  przypominający o jego misji.  Wieniec został podarowany szkole.

 

Justyna ŚlusarczykHymn Szkoły

 

 

 

Święty Albercie, patronie nasz

 

Wołają Cię dziś dzieci

 

Czuwaj nad nami w każdy czas

 

Twój przykład niech nam świeci

 

 

 

Dla ludzi chcemy być tak jak chleb

 

Nieść dobro, miłość, pokój

 

Z otwartym sercem tak iść przez świat

 

Łzę widzieć w ludzkim oku